Utusan Pengarah Urusan ” Selamat Menyambut HARI PEKERJA 2014 “

Pengarah Urusan

Assalamualaikumusalam…

Warga kerja Isma Karisma yang dikasihi,

“Pekerja Berinovasi Pemacu Transformasi”, tema Hari Pekerja 2014 amat bertepatan dengan budaya kerja kini, yang juga telah membawa kepada kecemerlangannya. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan lagi untuk menyambut Hari Pekerja pada tahun ini.

Sebelum saya meneruskan utusan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih di atas komitmen semua, bakat serta kemahiran, kerja keras dan khidmat cemerlang anda terhadap Isma Karisma khususnya, dan industri pembinaan secara amnya.

Saya turut memanjangkan syukur ke hadrat Ilahi atas pemberian rezeki kepada Isma Karisma dengan catatan keuntungan positif bagi Tahun Kewangan 2013. Sekali lagi jutaan terima kasih kepada semua warga kerja yang telah berjaya merealisasikan sasaran Isma Karisma dari segi perniagaan dan tanggungjawab korporatnya.

Usaha ini adalah bagi memanifestasikan budaya kerja cemerlang yang menitikberatkan nilai-nilai yang baik ke arah tingkah laku dan pelaksanaan kerja yang berkesan pada setiap peringkat perkhidmatan, tanpa mengambil kira sama ada dilakukan bagi mencapai sesuatu matlamat ataupun dalam melaksanakan rutin perkhidmatan seharian. Keberkesanan sesuatu kerja yang menghasilkan kecemerlangan itu boleh dinilai antaranya dari segi kos, masa, keselesaan dan kepuasan pelanggan.

Setiap pekerja perlu juga menjaga dan meningkatkan prestasi dirinya dalam menjalankan amanah pekerjaannya yang disusuli dengan kenaikan kualiti kerja. Industri pembinaan secara umum telah menjadi lebih canggih dan berada dalam pencarian berterusan yang inovatif dan cekap. Dengan pasaran yang semakin kompetitif, faktor pembeza utama di sini ialah kecemerlangan khidmat pelanggan.

Ingatlah bahawa bukan kerana kurangnya kemampuan yang melemahkan kehidupan, tetapi tidak cukupnya kesungguhan untuk menggunakan kemampuan yang ada.

Sabda Rasulullah S.A.W., yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah S.W.T menyukai seorang hamba yang apabila dia melakukan kerja, dia melaksanakannya dengan itqan (memperelok) kerjanya.”
(Riwayat al-Baihaqi)

Selamat menyambut Hari Pekerja kepada semua warga kerja Isma Karisma.

Mohammad Ismawee Ismail
Pengarah Urusan
Isma Karisma Ultimate Sdn Bhd

One thought on “Utusan Pengarah Urusan ” Selamat Menyambut HARI PEKERJA 2014 “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *